Praktische lesinformatie

HIer wat praktische zaken die handig zijn om te weten als je muzieklessen wilt volgen bij Tanja Taale.

Locatie

Alle lessen worden bij mij thuis gegeven in een aparte leskamer. Hier staat een piano en heb ik een uitgebreide bibliotheek met muziek.
Af en toe maken we gebruik van de vleugel, die in de huiskamer staat.

Cursusjaar

Het cursusjaar loopt in principe van 1 september tot en met 30 juni.
De vakanties lopen zoveel mogelijk parallel met de regionaal vastgestelde vrije dagen van de basis- en middelbare scholen. Daarom kunnen de lessen eerder beginnen dan 1 september of later stoppen dan 30 juni. Het vakantierooster van het lopende cursusjaar staat hier (knop of PDF).

Lestijdstip

Aan het begin van ieder cursusjaar stuur ik je een weekschema toe. Hierop kun je aangeven op welke tijden je lessen kunt volgen. Op basis van alle weekschema’s maak ik de nieuwe indeling.

Lesrooster

Iedereen ontvangt vervolgens aan het begin van het cursusjaar het lesrooster met daarop de namen van alle leerlingen en de telefoonnummers. Zo kun je met een andere leerling ruilen van lestijdstip, als je een keer niet kunt op je eigen tijd. Tijdens het cursusjaar stuur ik je af en toe een update van het lesrooster toe.

Lesfrequentie

Buiten de schoolvakanties is er elke week les.
Volwassen cursisten kunnen, in overleg, een frequentie van eens in de 2 weken afspreken. Voor kinderen wordt een lagere frequentie ten zeerste afgeraden.

Boeken en lesmateriaal

Lesboeken moet je zelf aanschaffen. Dat kan eventueel via mij.
Naast de lesboeken gebruiken we veel boeken waaruit maar een beperkt aantal stukjes gespeeld worden. Deze boeken leen ik aan je uit. Hiervoor reken ik aan het begin van ieder schooljaar eenmalig 3 € af.

Uitvoeringen en open lessen

Een tot twee keer per jaar organiseert Tanja een uitvoering. Hier kunnen leerlingen een muziekstuk naar keuze aan hun ouders, medeleerlingen en andere belangstellenden laten horen. Meedoen aan de uitvoering is niet verplicht. Regelmatig meedoen maakt je wel vrijer op je instrument.
In de laatste week van het cursusjaar zijn er zogenaamde open lessen. Ouders of andere belangstellenden kunnen dan meekomen met de leerling. Vaak kijken we dan even terug op het afgelopen cursusjaar.