Pianoles

Leerlingen van alle leeftijden kloppen bij mij aan. Van jonge kinderen tot volwassenen die het pianospelen weer willen oppaken.
Elke leeftijdsgroep vraagt een eigen aanpak, en het is mijn uitdaging om met elke leerling het plezier in het muziek maken te (her)ontdekken.

Voorbereidende pianoles

Voorbereidende pianoles is bestemd voor kinderen tussen de 5 en 7 jaar oud. Deze lessen duren maximaal 15 minuten.

Om thuis ook te kunnen spelen, moet het kind de beschikking hebben over een piano of een keyboard.

De leerling leert iedere week al zingend en spelend een nieuw liedje spelen op de piano. Dit gaat vooral op het gehoor, maar het notenbeeld wordt wel meegegeven aan de leerling. De muziek dient daarbij als een geheugensteuntje, het notenlezen is nog niet het voornaamste doel. Alleen als een leerling het al blijkt aan te kunnen, besteden we ook aandacht aan het lezen van de noten.

Al spelend leert de leerling de toetsen herkennen en benoemen. Daardoor kunnen de liedjes in verschillende posities gespeeld worden. Het gebruik van beide handen bij het spelen van de liedjes wordt aangemoedigd. Soms maken we een eenvoudige begeleiding bij een liedje.

Na ongeveer anderhalf jaar zijn veel kinderen toe aan de „echte” pianoles. Geleidelijk aan beginnen we dan met het eerste boekje en het notenlezen. Soms worden de losse liedjes en het boekje nog een tijdje naast elkaar gebruikt, soms gaan we alleen verder met het boekje. Dit is ook het moment om uit te gaan kijken naar een piano, als het kind die thuis nog niet had.

Oudere kinderen

Vanaf 7-8 jaar kunnen kinderen met de reguliere pianoles beginnen. Deze lessen duren meestal eerst 20 minuten en kunnen later uitgebreid worden naar 30 minuten.

In de lessen maakt Tanja gebruik van de Alfred’s Basic Piano course (een deel van deze lesboeken is vertaald in het Nederlands). De stukjes uit het lesboek worden aangevuld met materiaal uit andere methodes.
Daarnaast is er veel aandacht voor samenspel in de vorm van quatre-mains. Een deel van de quatre-mains stukjes staat gewoon in het lesboek. Als een leerling het samenspel leuk vindt, worden ook speciale quatre-mains boeken gebruikt.

Na niveau 4 van de Alfred’s Basic Piano Course gaat de leerling verder met een mix van muziekstijlen. Een deel van die mix bestaat altijd uit meer (licht-) klassieke muziek, wat we gebruiken om de technische kanten van het pianospelen verder te ontwikkelen. Daarnaast is er veel ruimte voor de muzikale voorkeur van de leerling.

Volwassenen

Op volwassen leeftijd nog beginnen met pianoles is goed mogelijk. Werk, gezin en overige omstandigheden bepalen de duur van de les; 20 of 30 minuten. Ik raad wel aan om in het eerste lesjaar wekelijks les te volgen, omdat het goed is om regelmatig feedback te krijgen. Later kan de frequentie dan eventueel verlaagd worden.

Beginnende volwassen volgen dezelfde methode als de oudere kinderen. Doordat daarnaast zoveel ander materiaal gebruikt wordt, ervaren de meeste leerlingen dit toch niet als kinderachtig.

Gevorderde volwassenen werken weer vanuit hun eigen muzikale voorkeur, maar onderdeel daarvan is altijd het verder ontwikkelen van de techniek.

text.

Instromers

Instromers zijn leerlingen die eerst elders les gehad hebben of leerlingen die een tijdlang geen les gehad hebben en het weer oppakken.

3 aspekten bepalen het lesprogramma van de instromer:

  1. wat is de reden om over te stappen? Ik hoort regelmatig „dat het niet meer zo leuk was”
  2. hoe lang heeft een leerling niet meer gespeeld?
  3. welk niveau had de leerling bereikt bij de vorige docent?

In alle gevallen streeft Tanja ernaar om eerst het plezier in het muziek maken terug te vinden, bijvoorbeeld door eerst eens een andere muziekstijl te kiezen. Meestal beginnen we met een stuk op een wat lager niveau dan de leerling had. Zodra het plezier terug is, komt vaak ook de motivatie om verder te ontwikkelen.